บริการพื้นที่โฆษณาในช่องทางต่างๆ

บริการพื้นที่ สำหรับลงโฆษณา


 

ช่วยให้คำปรึกษาความเหมาะสมของสินค้าว่าควรใช้สื่อใด พร้อมสร้างสรรค์โฆษณาให้ตรงกับพื้นที่สื่อ

เพื่อให้เกิดการเข้าถึงสูงสุดนับแสนต่อวัน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ตามความต้องการ

ลงโฆษณาผ่านสื่อทีวี ลงโฆษณาทางสื่อออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม ลงโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ด

ลงโฆษณาเคลื่อนที่แบบติดรถยนต์ทุกประเภท เช่น รถสองแถว รถTaxi รถตุ๊กตุ๊ก รถขนของ รถส่วนบุคคล

 

 


26 มีนาคม 2567

ผู้ชม 192 ครั้ง